Akordy na keyboard (pdf)

Każdy akord posiada postać zasadniczą i przewroty.

Postać zasadnicza akordu, to taki układ dźwięków, w którym najniższy dźwięk, będący basem, stanowi prymę akordu. W takim przypadku kolejne dźwięki akordu oddalone są od podstawy (prymy) o tercje. Dla trójdźwięku jest to układ, w którym kolejne dźwięki akordu noszą nazwy: pryma, tercja i kwinta.

Na przykład:

  • akord C-dur w postaci zasadniczej będzie miał dźwięki: C (pryma), E (tercja) i G (kwinta),
  • akord a-moll w postaci zasadniczej będzie miał dźwięki: A (pryma), C (tercja) i E (kwinta).

Jeśli którykolwiek inny dźwięk niż pryma jest najniższym dźwiękiem, mówimy wtedy o przewrocie akordu.

Na przykład, gdy najniższym dźwiękiem w akordzie C-dur jest E (a nie C), wtedy akord jest w pierwszym przewrocie.

Odpowiedni dobór dźwięków i ich inna kolejność, niż postać zasadnicza, może sprawić, że ułożenie ręki na klawiaturze będzie łatwiejsze.

Na grafikach i w nawiasach widnieje numeracja palców lewej ręki.

Tabela akordów

Akordy durowe:
Akordy molowe:
Akordy septymowe:
C-dur = C + E + G

gramy: G(5) C(2) E(1)

c-moll = C + Es + G

gramy: G(5) C(2) Es(1)

C7 = C + E + G + B

gramy: B(3) C(2) E(1)

G-dur = G + H + D

gramy: G(5) H(3) D(1)

g-moll = G + B + D

gramy: G(5) B(3) D(1)

G7 = G + H+ D + F

gramy: G(5) H(3) F(1)

D-dur = D + Fis + A

gramy: Fis(5) A(3) D(1)

d-moll = D + F + A

gramy: A(5) D(2) F(1)

D7 = D + Fis + A + C

gramy: Fis(5) C(2) D(1)

A-dur = A + Cis + E

gramy: A(5) Cis(3) E(1)

a-moll = A + C + E

gramy: A(5) C(3) E(1)

A7 = A + Cis + E + G

gramy: G(5) A(4) Cis(2)

E-dur = E + Gis + H

gramy: Gis(5) H(3) E(1)

e-moll = E + G + H

gramy: G(5) H(3) E(1)

E7 = E + Gis + H + D

gramy: Gis(5) D(2) E(1)

H-dur = H + Dis + Fis

gramy: Fis(5) H(2) Dis(1)

h-moll = H + D + Fis

gramy: Fis(5) H(2) D(1)

H7 = H + Dis + Fis + A

gramy: A(4) H(3) Dis(1)

Fis-dur = Fis + Ais + Cis

gramy: Fis(5) Ais(3) Cis(1)

fis-moll = Fis + A + Cis

gramy: Fis(5) A(3) Cis(1)

Fis7 = Fis + Ais + Cis + E

gramy: Fis(5) Ais(3) E(1)

Cis-dur = Cis + Eis + Gis

gramy: Gis(5) Cis(2) Eis(1)

cis-moll = Cis + E + Gis

gramy: Gis(5) Cis(2) E(1)

Cis7 = Cis + Eis + Gis + H

gramy: Eis(5) H(2) Cis(1)

F-dur = F + A + C

gramy: A(4) C(2) F(1)

f-moll = F + As + C

gramy: As(4) C(2) F(1)

F7 = F + A + C + Es

gramy: A(5) Es(2) F(1)

B-dur = B + D + F

gramy: B(4) D(2) F(1)

b-moll = B + Des + F

gramy: B(5) Des(3) F(1)

B7 = B + D + F + As

gramy: As(4) B(3) D(1)

Es-dur = Es + G + B

gramy: G(5) B(3) Es(1)

es-moll = Es + Ges + B

gramy: Ges(5) B(3) Es(1)

Es7 = Es + G + B + Des

gramy: G(5) Des(2) Es(1)

As-dur = As + C + Es

gramy: As(5) C(3) Es(1)

as-moll = As +Ces + Es

gramy: As(5) Ces(3) Es(1)

As7 = As + C + Es + Ges

gramy: Ges(5) As(4) C(2)

⇒Plik pdf z powyższą tabelą⇐

⇒Nauka gry na pianinie Łódź⇐  najlepsza oferta w ramach indywidualnych lekcji, bez stałych opłat i bez wpisowego.


Zapraszam do zapoznania się z innymi wpisami na blogu, dotyczącymi akordów:

   ⇒Interwały proste

   ⇒Oznaczenia akordów – add, omit.

   ⇒Oznaczenia akordów – aug, dim.

   ⇒Przewroty akordów

   ⇒Akordy zawieszone