Oznaczenia akordów – add, omit.

Jak już pisałem w pierwszej części wpisu, występuje cały szereg oznaczeń akordów w celu łatwiejszego interpretowania i realizowania muzyki rozrywkowej i jazzowej.

Kolejnymi oznaczeniami po akordach durowych, molowych, zwiększonych , zmniejszonych i septymowych, są następujące oznaczenia akordów:

Akord półzmniejszony

jest to akord  molowy z septymą małą i obniżoną kwintą. Oznaczany jest odpowiednią wielką literą z dopiskiem 7(bemol5) lub przekreślone małe kółko. Oto przykłady zastosowania tych oznaczeń w zapisie nutowym dla akordu budowanego od dźwięku C:

Akord C półzmniejszony nauka gry na pianinie

 

Akord z dodaną noną lub undecymą

zapisujemy poprzez dodanie do odpowiedniego akordu oznaczenia add9 w przypadku nony lub add11 w przypadku undecymy. Oto przykłady zapisu oznaczenia akordów utworzonych od dźwięku C:

Akord z dodaną noną lub undecymą, nauka gry na pianinie

 

Akord z dodanymi dwoma interwałami

oznaczamy w ten sposób, że do odpowiedniego akordu dodajemy symbole odpowiednich interwałów. Symbol septymy znajduje się zawsze na górze, a symbol drugiego interwału pod symbolem septymy. Oto przykłady zapisu oznaczeń dla odpowiednich akordów:

Akord z dodanymi dwoma interwałami, nauka gry na keyboardzie

 

Akord z podwyższonym lub obniżonym składnikiem

oznacza się w ten sposób, że do symbolu akordu dopisuje się znak krzyżyka w przypadku podwyższenia albo znak bemola w przypadku obniżenia, wraz z symbolem interwału, którego dotyczy podwyższenie / obniżenie. Oto przykłady oznaczeń akordów z podwyższoną i obniżoną noną i undecymą:

Akord z podwyższonym lub obniżonym składnikiem

 

Akord z pominiętym interwałem

posiada oznaczenie w postaci słowa „omit” (od angielskiego omited – opuszczony) wraz z symbolem prymy, tercji lub kwinty. Oto przykłady zastosowań tego oznaczenia dla akordu C-dur:

Akord z pominiętym interwałem, nauka gry na pianinie

 

Akord w odpowiednim przewrocie

oznaczamy poprzez podanie po symbolu akordu nazwy literowej najniższego dźwięku tego akordu. Te dwa symbole oddzielamy ukośną kreską. Oto przykład zastosowań tego oznaczenia w przypadku akordów C-dur i c-moll:

Akord w odpowiednim przewrocie, nauka gry na keyboardzie

 

Pragnę zauważyć, że oprócz dwunastu powyższych oznaczeń, możliwe są kombinacje tych oznaczeń, czyli ich wspólne występowanie.

Niektóre wydawnictwa nutowe stosują swoje, jeszcze inne oznaczenia akordów.

Zachęcam do korzystania z zapisów standardowych, wykorzystujących spójne i jednoznaczne oznaczenia akordów do realizowania akompaniamentu, często w formie improwizowanej.

Warto poznawać i zgłębiać wiadomości teoretyczne prowadzące do właściwej interpretacji muzyki opartej na ciekawej budowie harmonicznej.

Zapraszam do rozpoczęcia lub kontynuowania nauki gry na pianinie, również w formie lekcji online.