Nauka gry na pianinie lub keyboardzie - Łódź

Fortepian / pianino jest najbardziej uniwersalnym i wszechstronnym instrumentem muzycznym, dającym największe możliwości rytmiczno-melodyczne oraz interpretacyjne. Nie na próżno jest on instrumentem dodatkowym w dwóch ostatnich klasach szkoły muzycznej I stopnia, w przypadku nauki gry na innym instrumencie.  Dzięki nauce gry na pianinie możemy poznawać opracowania wielu znanych dzieł muzycznych. Jednocześnie w bardzo łatwy sposób można wykonać na instrumencie klawiszowym prostą, popularną melodię. Również komponowanie piosenek lub tworzenie muzyki filmowej / teatralnej rozpoczyna się zazwyczaj od sporządzenia wyciągu fortepianowego danego utworu, np. w celu ochrony swoich praw autorskich. Poza tym układ klawiszy ułatwia lepsze rozumienie budowy akordów i zasad harmonii, co umożliwia komponowanie, a także rozwijanie umiejętności improwizacyjnych. Tak więc, bez dwóch zdań, warto rozpocząć przygodę muzyczną właśnie od gry na klawiszach.

Ważną sprawą jest podjęcie decyzji – na jakim instrumencie klawiszowym będziemy się uczyć gry? Występują instrumenty akustyczne i elektroniczne. Możesz grać na pianinie albo na keyboardzie. Wybierz odpowiedni instrument dostosowany do Twoich potrzeb i oczekiwań odnośnie gatunku wykonywanej muzyki

O Mnie

Gmach akademii muzycznej - Dom Pełen Muzyki

Nazywam się Grzegorz Gibki i jestem nauczycielem, korepetytorem z wieloletnią praktyka pedagogiczną.W młodości uczyłem się w łódzkich Szkołach Muzycznych i studiowałem na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, na wydziale instrumentalnym.

W trakcie nauki uczestniczyłem w licznych konkursach i warsztatach, takich jak:

  • Międzynarodowy Konkurs „Fondation Cziffra” we Francji,
  • Konkurs Pianistyczny im. Miłosza Magina w Paryżu (wyróżnienie),
  • Mistrzowski Kurs Pianistyczny –  Duszniki Zdrój,
  • Kurs Mistrzowski pod kierunkiem Tamasa Vasarego w Asyżu.

Jestem założycielem i członkiem zespołu estradowo-rozrywkowego „Aplauz”, który swego czasu uświetniał swą obecnością wiele imprez okolicznościowych i uroczystości. Posiadam przygotowanie pedagogiczne zdobyte na kursie doskonalenia zawodowego, jako Wykładowca i Instruktor Pozaszkolnych Form Oświatowych. Od ponad 20 lat, najpierw okazjonalnie a następnie w formie zorganizowanej, prowadzę naukę, w formie lekcji stacjonarnych i online, gry na instrumentach klawiszowych, zdobywając bogate doświadczenie i stając się specjalistą w tym zakresie.

Wyznaję zasadę, że podstawowym celem nauczania gry jest przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów pojawiających się przy wykonywaniu muzyki. Kładę przede wszystkim nacisk na rozwój i doskonalenie wyobraźni muzycznej bazującej na wrodzonej lub wykształconej wrażliwości słuchowej. Nauka – owszem, ale po pierwsze naturalna satysfakcja wynikająca z kontaktu z muzyką.  Serdecznie zapraszam do nauki ze mną.

UWAGA! Brak wstępnych opłat. Brak opłat miesięcznych, kwartalnych lub rocznych. Płacisz osobno za każdą lekcję.

 KONTAKT W SPRAWIE NAUKI GRY OD PODSTAW   👆

Nauka gry na pianinie

Serdecznie zapraszam do nauki gry na pianinie🎹. Możliwe są lekcje w kontakcie osobistym na terenie Łodzi w dzielnicy Bałuty lub w formie nauki online. Każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie, dostosowanego do wieku i aktualnego poziomu umiejętności📚. Zachęcam do przeczytania szczegółowych informacji, dostępnych na zadedykowanej tej tematyce podstronie📂 – nauka gry na pianinie.

Nauka gry na keyboardzie

Polecam również specjalistyczne lekcje gry na keyboardzie🎹, czyli elektronicznym instrumencie klawiszowym. Proponowana przeze mnie metoda nauki jest dedykowana na instrumenty posiadające funkcje automatycznego akompaniamentu o różnym stopniu zaawansowania technicznego💻. Więcej szczegółowych informacji na ten temat, znajdziecie Państwo na podstronie🌐 – nauka gry na keyboardzie.

Jakie pozamuzyczne korzyści dla ucznia przynoszą lekcje gry na instrumencie klawiszowym?

Oto najważniejsze spośród wielu korzyści, jakie wg mnie daje nauka gry na instrumencie:

1) Uczysz się sumiennej pracy i obowiązkowości. Każdy muzyk powie ci, że kluczem do sukcesu jest praktyka, ćwiczenie i doskonalenie umiejętności. Nauka gry na instrumencie wymaga poświęcenia, samozaparcia i wytrwałości. Widząc efekty pracy w postaci gry dobrze opanowanego utworu, uczeń przenosi swoje postępowanie na inne działania pozamuzyczne.

2) Poprawiasz swoje umiejętności poznawcze. Dzięki treningowi muzycznemu poprawisz swoją wydajność w szkole. Uprawianie muzyki rozwija pamięć krótko- i długotrwałą, oraz polepsza przetwarzanie informacji. Odbieranie zapisów nutowych na dwie ręce jako wzorów postępowania, ułatwia następnie rozumienie pojęć w matematyce i naukach ścisłych.

3) Rozbudowujesz swoją świadomość emocjonalną i społeczną. Obcowanie z muzyką uczy odbierania (w trakcie słuchania) i przekazywania (w trakcie wykonywania utworu) najróżniejszych emocji. Ta umiejętność sprawia, że stajesz się spostrzegawczy i łatwiej rozpoznajesz emocje innych osób. Jesteś bardziej empatyczny w relacjach z innymi osobami.

4) Stajesz się bardziej opanowany i pewny siebie. Po zakończeniu nauki danego utworu jest czas na zaprezentowanie swoich umiejętności. Taki występ uczy radzenia sobie z tremą, polegania na własnych umiejętnościach i bycia pewnym siebie. Te cechy charakteru mają następnie zastosowanie w wielu dziedzinach życia, takich jak: sport, nauka czy kariera zawodowa.

Biorąc pod uwagę wymienione powyżej korzyści, nauka gry na pianinie lub keyboardzie jest doskonałym sposobem na poszerzenie i rozwój ogólnej wiedzy, umiejętności oraz kształtowanie charakteru. Jednak największą korzyścią, jaką dają lekcje gry na instrumencie, jest radość z podróżowania w świecie muzyki i odkrywania nowych utworów, a także szczęście i satysfakcja, które z tego czerpiemy.

 Maciek – Menuet G-dur J. S. Bacha (gra tego utworu jest dla małego dziecka wymagającym zajęciem, ale przynosi wiele przyjemności i satysfakcji).

Jakie zalety posiada stacjonarna nauka gry na pianinie, a kiedy lepszym rozwiązaniem są lekcje gry online?

Na wstępie pragnę nadmienić, że jedna i druga forma nauki daje możliwości do zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności w grze na instrumencie klawiszowym.
 

Stacjonarna nauka umożliwia lepsze oddzielenie pracy zawodowej i obowiązków domowych od nauki gry na instrumencie. Wyjście z domu na lekcję lub przygotowanie się do przyjęcia nauczyciela powoduje odsunięcie na bok innych zajęć i nastawienie się tylko na działalność muzyczną.
Lekcja w kontakcie osobistym z nauczycielem na pewno silniej oddziałuje na ucznia oraz może stanowić większą inspirację do nauki i sumiennej realizacji ćwiczeń domowych.
W przypadku korzystania z usługi doświadczonego i zaangażowanego nauczyciela następuje natychmiastowy przepływ istotnych informacji oraz dobór indywidualnych metod i sposobów ćwiczeń.
Odbywanie lekcji u nauczyciela wiąże się zazwyczaj z korzystaniem z lepszego lub po prostu innego instrumentu, co jest korzystnym doświadczeniem muzycznym.

Nauka online stanowi idealne rozwiązanie dla osób z małych miejscowości lub rejonów wiejskich, dając możliwość korzystania z usług nauczyciela nawet z bardzo odległego miasta. 
W przypadku niektórych osób plusem może być niewiązanie się konkretnymi terminami przeprowadzania lekcji i dostosowywanie harmonogramu do aktualnych możliwości czasowych.
Osoba korzystająca z lekcji w formie przesyłania wiadomości mailowych wraz z załączonymi nagraniami, ma możliwość swobodnego i wielokrotnego dostępu do materiału lekcyjnego w postaci opisowej a także filmików instruktażowych. W takim wypadku istnieje możliwość powrotu do poprzednich lekcji, wznawiania nauki po przerwie, a również dostępu do swoich końcowych wykonań i gromadzenie nagrań przerabianych utworów.

 Zapraszam do wyboru dogodnej formy nauki.
 
UWAGA! Brak wpisowego. Brak stałych opłat. Brak opłat rezerwacyjnych.
 
 

Jakie są główne metody i sposoby ćwiczeń dotyczące nauki gry na pianinie lub keyboardzie?

Oto metody ćwiczeń wymienione w kolejności ich pojawiania się w trakcie edukacji, poczynając od początkowego okresu nauki:

1)  Czytanie zapisu nutowego partii tylko jednej ręki, poprzedzające naukę gry oburącz. To jedna z najpopularniejszych metod nauki gry na instrumencie klawiszowym, gdy zajmujemy się najpierw grą partii prawej ręki, a dopiero następnie ręki lewej.
2) Wykonywanie najpierw właściwych wysokości dźwięków z pominięciem szczegółów rytmicznych. Jest to metoda polegająca na skupieniu się najpierw na znaczeniu zapisu pod względem wysokości i odległości między dźwiękami, bez dokładnej gry pod względem rytmu.
3) Gra rękoma osobno, a następnie oburącz, do liczenia na głos zgodnego z metrum utworu. Jest to popularna i przynosząca pozytywne efekty metoda z wyliczaniem równych wartości rytmicznych, stanowiących puls, na którym opiera się rytm utworu.
4) Prawidłowa gra w wolnym tempie, poprzedzająca grę w tempie umiarkowanym i szybkim. Jest to bardzo prosta i często pomijana przez uczniów metoda ćwiczeń i utrwalania prawidłowej gry w tempie umożliwiającym lepszą kontrolę nad wszystkimi aspektami wykonania.
5) Gra z metronomem w celu wyrównania tempa gry, bądź narzucenia odpowiedniego tempa wykonania utworu lub jego fragmentu. Jest to często nadużywana metoda, możliwa do stosowania na odpowiednim etapie nauki, dopiero po wstępnym opanowaniu gry oburącz, w celu doskonalenia wykonywania utworu.
6) Zajmowanie się ćwiczeniem wydzielonych fragmentów bądź taktów utworu, sprawiających trudności wykonawcze. Jest to zupełnie logiczna i oczywista metoda właściwego zarządzania czasem ćwiczeń, w celu polepszenia gry gorzej opanowanych miejsc i fragmentów utworu.
7) Realizowanie ćwiczeń w rytmach alternatywnych lub odwróconych w celu polepszenia biegłości gry. Metoda ta dotyczy pracy nad biegłością gry w późniejszym okresie nauki utworu i stanowi formę treningu motorycznego poprzez wyznaczenie do realizacji odpowiednich zadań rytmicznych przełamujących monotonię ćwiczeń.
8) Stosowanie różnych sposobów artykulacji w celu utrwalenia wstępnie nauczonej gry. Jest to metoda podobna do poprzedniej, mająca na celu zróżnicowanie i uatrakcyjnienie ćwiczeń poprzez różne sposoby wydobywania dźwięków.
9) W przypadku nauki gry na keyboardzie, zajmowanie się najpierw wyćwiczeniem utworu w ustawieniu pianinowym jako wstęp do gry tego utworu z automatycznym akompaniamentem. Jest to bardzo ważna zasada nauki gry na keyboardzie z wykorzystaniem dostępnych funkcji instrumentu, polegająca na stopniowaniu trudności i dochodzeniu do doskonałości wykonawczej. 
10) Wykonywanie gam i pasaży na odpowiednim poziomie trudności, poczynając od tonacji durowych, a w kolejnych latach również w tonacjach molowych, w postaci harmonicznej i melodycznej. Wszyscy muzycy grają gamy i pasaże, znają doskonale dźwięki składowe tonacji muzycznych i budowę poszczególnych akordów, co przekłada się na lepsze zrozumienie zapisu nutowego utworów i ich budowy harmonicznej.
 
Życzę udanych i owocnych ćwiczeń prowadzących do doskonałej gry wykonywanych utworów muzycznych.
 

Zapraszam również do zapoznania się z treścią artykułów na moim blogu: „Pianino dla początkujących – Łódź”, „Pianino od podstaw w Łodzi”, „Pianino dla dzieci i dorosłych – Łódź”.

Najnowsze posty - Blog

Ballady fortepianowe

Termin „ballada” jest powszechnie używany w różnych stylach muzycznych, zwłaszcza w muzyce ludowej. Być może znasz już ballady, ale czy wiesz, jak odróżnić różne rodzaje

Czytaj więcej ...

Akordy na keyboard (pdf)

Każdy akord posiada postać zasadniczą i przewroty. Postać zasadnicza akordu, to taki układ dźwięków, w którym najniższy dźwięk, będący basem, stanowi prymę akordu. W takim

Czytaj więcej ...

POJEDYNEK PIANISTÓW

Jak ktoś mądrze powiedział: „Ciekawa historia jest więcej warta niż stara trąbka” A było to tak: Danny Boodbman będąc niemowlęciem został porzucony przez rodziców na

Czytaj więcej ...