Interwały proste

Interwał

to odległość między dwoma dźwiękami, czyli różnica miedzy brzmieniami tychże dźwięków.

Interwał prosty

jest to interwał w obrębie jednej oktawy, czyli np. od C1 do C2, lub od innego dowolnego dźwięku do kolejnego o tej samej nazwie.

Najmniejszym interwałem prostym jest pryma czysta, a największym oktawa czysta.

Poniższe zestawienie przedstawia wykaz interwałów prostych, ich rozmiar, oraz stosowane oznaczenia.

Pryma czysta

jest to odległość między dwoma tymi samymi dźwiękami.

oznaczenie  – 1

0 półtonów

konsonans

Sekunda mała

jest to odległość między dwoma bardzo bliskimi dźwiękami, odległymi od siebie o pół tonu.

oznaczenie – 2>, 2m

1 półton

dysonans

Sekunda wielka

jest to odległość między bliskimi dźwiękami odległymi od siebie o cały ton, czyli dwa półtony.

oznaczenie – 2, 2w

2 półtony

dysonans

Tercja mała

jest to odległość  trzech półtonów, czego przykładem są dwa dźwięki: C i Es.

oznaczenie – 3>, 3m

3 półtony

konsonans

Tercja wielka

jest to odległość większa z dwóch tercji, składająca się z czterech półtonów, np. C – E.

oznaczenie – 3, 3w

4 półtony

konsonans

Kwarta czysta

jest to zgodnie brzmiący interwał harmoniczny, stanowiący odległość między dwoma dźwiękami składającą się z pięciu półtonów.

oznaczenie – 4, 4cz

5 półtonów

konsonans

Kwarta zwiększona, Kwinta zmniejszona

jest to niezgodnie brzmiący interwał harmoniczny, składający się z sześciu półtonów, czyli trzech całych tonów, noszący nazwę trytonu.

oznaczenie – 4<, 4zw

oznaczenie – 5>, 5zm

6 półtonów

6 półtonów

dysonans

dysonans

Kwinta czysta

jest interwałem zgodnie brzmiącym w postaci harmonicznej, który składa się z siedmiu półtonów, np. C – G.

oznaczenie – 5, 5cz

7 półtonów

konsonans

Seksta mała

jest to odległość między dwoma dźwiękami, która składa się z ośmiu półtonów, np. odległość od C do As.

oznaczenie – 6>, 6m

8 półtonów

konsonans

Seksta wielka

jest do odległość miedzy dźwiękami odległymi o dziewięć półtonów, czego przykładem może być interwał C – A.

oznaczenie – 6, 6w

9 półtonów

konsonans

Septyma mała

jest to mniejsza z dwóch septym, składająca się z dziesięciu półtonów, co stanowi często wykorzystywane w muzyce współbrzmienie dysonansowe.

oznaczenie – 7, 7m

10 półtonów

dysonans

Septyma wielka

jest to duża odległość między dwoma dźwiękami, która składa się z jedenastu półtonów, a jej przykładem jest następstwo dźwięków: C, H.

oznaczenie – 7<, 7w

11 półtonów

dysonans

Oktawa czysta

jest to największy interwał prosty składający się aż z dwunastu półtonów, czego przykładem jest następstwo lub współbrzmienie dźwięków: C1, C2.

oznaczenie – 8, 8cz

12 półtonów

konsonans

Interwał jako dwa dźwięki następujące po sobie nosi nazwę interwału melodycznego, zaś jako współbrzmienie dwóch dźwięków stanowi interwał harmoniczny. Interwały harmoniczne dzielimy na współbrzmienia zgodne – konsonanse i współbrzmienia niezgodne czyli dysonanse.

Na poniższym nagraniu przedstawiam brzmienia interwałów z podziałem na konsonanse i dysonanse.

 

Na przestrzeni wieków pojęcie dysonansu ulegało zmianie. To, co kiedyś uważane było za dysonans, z biegiem lat przyjęło się uważać za konsonans. Dotyczy to interwałów małych i wielkich, czyli tercji i seksty, które dziś uważane są za konsonanse.

Z kolei interwał kwarty zwiększonej i kwinty zmniejszonej, noszący również nazwę trytonu (trzy całe tony), który z pewnością jest dysonansem, czyli brzmieniem niezgodnym, był całkowicie zabroniony do wykonywania w okresie średniowiecza i nazywany był „diabłem w muzyce”. Dziś są większe grzechy niż zagranie na instrumencie następstwa lub współbrzmienia dźwięków: C, Fis. 🙂

Nauka gry na pianinie – zobacz całą ofertę i aktualny cennik. https://www.dompelenmuzyki.pl/nauka-g…