Oznaczenia akordów – część pierwsza

W muzyce rozrywkowej i jazzowej występuje cały szereg oznaczeń mających na celu określenie zawartości harmonicznej akordu i jego budowy.

Oto wykaz najczęściej występujący oznaczeń, zgodnie z podręcznikiem “Znormalizowana notacja symboli akordów” autorstwa C. Brandta i C. Roemera.

1) Akord durowy (majorowy)

oznaczany jest najczęściej  samodzielną wielką literą, która stanowi jednocześnie nazwę dźwięku występującego w basie. De facto jest to akord durowy, o budowie tercjowej, w pozycji zasadniczej. Innymi stosowanymi oznaczeniami akordu durowego jest wielka litera z końcówkami: -dur, -maj, -ma. Oto przykłady tych oznaczeń w zapisie nutowym:

Oznaczenia akordu C-dur w muzyce rozrywkowej i jazzowej, nauka gry na pianinie

 

2) Akord molowy (minorowy)

oznaczany jest zazwyczaj małą literą, choć nieraz spotyka się końcówki: -moll, m, mi, dodane do małej lub wielkiej litery. Owa litera oznacza podstawę akordu, czyli nazwę dźwięku na którym akord jest zbudowany. Oto przykłady tych oznaczeń w zapisie nutowym:

Oznaczenia akordu c-moll w muzyce rozrywkowej i jazzowej, nauka gry na pianinie

 

3) Akord zwiększony

oznaczany jest wielką literą z dopiskiem “aug” lub znakiem “+”. Oto jak wyglądają oznaczenia tego akordu w zapisie nutowym:

Oznaczenia akordu C zwiększonego w muzyce rozrywkowej i jazzowej, nauka gry na pianinie

 

4) Akord zmniejszony

oznaczamy wielką literą z dopiskiem “dim” lub małą cyfrą “0” u góry litery. Oto jak wyglądają oznaczenia tego akordu w zapisie nutowym:

Oznaczenia akordu C zmniejszonego w muzyce rozrywkowej i jazzowej, nauka gry na pianinie

 

5) Akord z septymą małą

do odpowiedniego symbolu akordu dodaje się cyfrę “7”. Oto przykłady akordu septymowego o charakterze dominantowym, czyli z septymą małą:

Oznaczenia akordu C z septymą małą w muzyce rozrywkowej i jazzowej, nauka gry na pianinie

 

6) Akord z septymą wielką

do odpowiedniego symbolu akordu dodajemy oznaczenie “maj7” lub “ma7”. Oto przykłady  tego akordu w zapisie nutowym:

Oznaczenia akordu C z septymą wielką w muzyce rozrywkowej i jazzowej, nauka gry na pianinie

Pragnę zwrócić uwagę, że określenie “maj” lub “ma” (od angielskiego major – wielki) odnosi się tylko do septymy i oznacza septymę wielką (11 półtonów).

W jednym z kolejnych artykułów na blogu omówię i przedstawię następne oznaczenia akordów występujące w zapisach nutowych muzyki rozrywkowej i jazzowej.

Zapraszam do systematycznego zgłębiania zagadnień teoretycznych, które mają zastosowanie w nauce gry na keyboardzie, a także pianinie.